Новини

"ЗРЕНИЕТО Е ВСИЧКО! ПРЕГЛЕДАЙ СЕ!” СТАРТИРА В САМОКОВ

"ЗРЕНИЕТО Е ВСИЧКО! ПРЕГЛЕДАЙ СЕ!” СТАРТИРА В САМОКОВ

Национална скринингова кампания за безплатни очни прегледи на Български лекарски съюз, Българското дружество по офталмология и Байер България.

още


Активни кампании

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)