БЛС ИЗКАЗВА СЪБОЛЕЗНОВАНИЯ НА СЕМЕЙСТВОТО, БЛИЗКИТЕ И КОЛЕГИТЕ НА Д-Р НЕВЯНА МУСТАКОВА

БЛС ИЗКАЗВА СЪБОЛЕЗНОВАНИЯ НА СЕМЕЙСТВОТО, БЛИЗКИТЕ И КОЛЕГИТЕ НА Д-Р НЕВЯНА МУСТАКОВА

БЛС изказва своите дълбоки съболезнования на семейството, близките и колегите на д-р Невяна Мустакова, невролог от ДКЦ-ІІ-Добрич.

На 69- годишна възраст си отиде още един колега и приятел, отдаден на професията и пациентите, който с достойнство изпълняваше своя професионален и морален дълг.

Поклон!

Светла й памет!
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)