БЛС ОПРЕДЕЛИ СТИПЕНДИАНТИТЕ ЗА 2017-ТА ГОДИНА

БЛС ОПРЕДЕЛИ СТИПЕНДИАНТИТЕ ЗА 2017-ТА ГОДИНА

За пета поредна година БЛС отпуска стипендии на млади лекари-специализанти и редовни докторанти, които са в размер на 400 лв.месечно. Това са част от действията, които ръководството на съсловната организация предприе, за да повиши мотивация на младите лекари да останат и да работят в България.
През първата година от стартирането на проекта за подпомагане на млади лекари бяха връчени 11 стипендии. За 2017-та година БЛС успя да събере средства за 54 стипендианти.
По съответните критерии, приети от комисията (в състава д-р Юл.Йорданов – председател на АС на БЛС, проф.Огнян Хаджийски-зам.-председател на УС на БЛС, д-р Стоян Борисов – главен секретар на УС на БЛС, проф.Николай Габровски – член на УС на БЛС и адв.Цветозар Младенов), бяха класирани следните кандидати:

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ПО УСПЕХ

__№__

Име, презиме, фамилия

Крайна оценка:

1

Александър Каменов Златаров

114,130

2

Владимира Василева Бояджиева

107,760

3

Анастасия Атанасова Чокоева

85,240

4

Преслав Пламенов Пенев

83,535

5

Димитър Кръстев Пенчев

69,890

6

Маргарита Венелинова Грудкова

69,440

7

Радослав Венциславов Наков

69,120

8

Ивайла Руменова Узунова

68,500

9

Мария Христова Христова

64,920

10

Венцислав Димчев Димов

63,800

11

Методия Секуловски

51,990

12

Мая Михайлова Колева

50,380

13

Петър Милчев Чипев

49,855

14

Десислава Проданова Танева

43,745

15

Ваня Иванова Митова

41,730

16

Добромир Дин Нгуен

41,270

17

Любима Владимирова Кьосева

38,890

18

Вероника Христова Гинчева

38,650

19

Весела Дианова Георгиева

38,480

20

Радина Симеонова Андонова

38,430

21

Венцислав Божидаров Григоров

38,000

22

Мирослав Сашов Зашев

37,050

23

Радина Александрова Цекова

37,050

24

Деница Христова Желева

36,650

25

Хюлия Ерджанова Ферадова

36,410

26

Христо Станиславов Абрашев

36,160

27

Цветослав Антонов Георгиев

34,880

28

Климентина Димитрова Господинова

34,300

29

Цветомира Минкова Цвятковска

34,220

30

Паулина Трифонова Владова

33,390

31

Евелина Йорданова Арнаутска

32,730

32

Бисер Красимиров Иванов

32,550

33

Тоня Георгиева Станкова

32,300

34

Петър Красимиров Сапунджиев

32,280

35

Иван Станчев Миндов

30,470

__СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ПО ВОЛЯТА НА ДАРИТЕЛИТЕ__
 1. Александър Цветанов Герасимов
 2. Любов Вълканова Симеонова
 3. Лиляна Владимирова Владова
 4. Полина Дамянова Димитрова
 5. Спасина Василева Николова
 6. Мария Володиева Дочкова
 7. Стефка Недкова Иванова
 8. Кристина Ивайлова Петрова
 9. Веселин Георгиев Попов
 10. Румяна Бойкова Димова-Драганова
 11. Евелина Бойкова Златанова-Казакова
 12. Атанас Митков Банчев
 13. Иглика Христова Игнатова
 14. Вержиния Стефанова Аврамова
 15. Неофит Юриев Спасов
 16. Благовест Светославов Стоименов
 17. Ивелина Евтимова Балинска-Христова
 18. Васил Георгиев Василев
 19. Димитър Илиянов Митев
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)