ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА ГР. СЕВЛИЕВО ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЛЕКАР - ОРДИНАТОР

ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА ГР. СЕВЛИЕВО ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЛЕКАР - ОРДИНАТОР

Държавна психиатрична болница гр. Севлиево търси да назначи лекар-ординатор.

 Изисквания към кандидатите:

  • Завършено медицинско образование – специалност „Психиатрия“;
  • Членство в БЛС;
  • Умения за работа в екип.

Държавна психиатрична болница гр. Севлиево предлага:

  • Трудов договор;
  • Работа на пълен работен ден и/или на смени по график;
  • Заплащане в размер на 2000 лв.

За да кандидатствате по тази обява, моля изпратете на hr@dpb-sevlievo.com:

  •  Професионална автобиография - CV;
  • Телефон и имейл за обратна връзка.

    Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)