ФИРМА ТЪРСИ ЛЕКАРИ ЗА КАБИНЕТ В ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА

ФИРМА ТЪРСИ ЛЕКАРИ ЗА КАБИНЕТ В ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА

Евро Геймс Технолоджи ООД, в партньорство с Амбулатория за групова практика за първична медицинска помощ търси да назначи лекар/лекари, за медицински кабинет, разположен в Производствена база на Евро Геймс Технолоджи ООД.

Изисквания към кандидатите:

  • Завършено медицинско образование;
  • Опит в оказването на първа медицинска помощ;
  • Умения за бърза реакция и оценка на състоянието на пострадалите;
  • Членство в БЛС;
  • Умения за работа в екип.

Ние предлагаме:

  • Трудов/Граждански договор;
  • Работа на пълен работен ден и/или на смени по график;
  • Заплащане – по договаряне.

За да кандидатствате по тази обява, моля изпратете на hr@egt-bg.com:

  • Професионална автобиография; CV
  • Телефон и имейл за обратна връзка.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)