КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – РУСЕ ЕООД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ РЕДИЦА ЛЕКАРИ

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – РУСЕ ЕООД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ РЕДИЦА ЛЕКАРИ

Комплексен онкологичен център - Русе ЕООД търси да назначи:

Лекар в  Отделение по онкологична хирургия, отговарящ на следните изисквания:

 • Висше образование, образователно–квалификационна степен „Магистър” по медицина, придобита специалност „Хирургия” или готовност за специализиране;
 • Членство в БЛС;
 • Умение за работа с медицинска апаратура;
 • Отговорно и приветливо отношение към пациентите;
 • Умение за работа в екип;
 • Компютърна грамотност.

Лекар в  Отделение по онкологична урология, отговарящ на следните изисквания:

 • Висше образование, образователно–квалификационна степен „Магистър” по медицина, придобита специалност „Урология” или готовност за специализиране;
 • Членство в БЛС;
 • Умение за работа с медицинска апаратура;
 • Отговорно и приветливо отношение към пациентите;
 • Умение за работа в екип;
 • Компютърна грамотност.

Лекар в  Отделение по Нуклеарна медицина, отговарящ на следните изисквания:

 • Висше образование, образователно-квалификационна степен "Магистър" по медицина, специалност “Нуклеарна медицина” или готовност за специализиране;
 • Членство в БЛС;
 • Умение за работа с медицинска апаратура;
 • Отговорно и приветливо отношение към пациентите;
 • Умение за работа в екип;
 • Компютърна грамотност.

Лекар в  Отделение по Лъчелечение, отговарящ на следните изисквания:

 • Висше образование, образователно–квалификационна степен „Магистър” по медицина, придобита специалност "Лъчелечение" или готовност за специализиране;
 • Членство в БЛС;
 • Умение за работа с медицинска апаратура;
 • Отговорно и приветливо отношение към пациентите;
 • Умение за работа в екип;
 • Компютърна грамотност.

 Лечебното заведение предлага:

 • Много добро мотивиращо възнаграждение;
 • Възможност за работа с модерна медицинска апаратура;
 • Професионално и кариерно развитие.

За да кандидатствате за някоя от горепосочените обяви, моля изпратете своите документи на e-mail:kocruse@abv.bgили на място: гр. Русе, ул. „Независимост” 2

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)