МБАЛ АЙТОС ЕООД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЛЕКАРИ СЪС СПЕЦИАЛНОСТ ПЕДИАТРИЯ, НЕРВНИ БОЛЕСТИ И КАРДИОЛОГИЯ, КАКТО И ЛЕКАР БЕЗ СПЕЦИАЛНОСТ

МБАЛ АЙТОС ЕООД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЛЕКАРИ СЪС СПЕЦИАЛНОСТ ПЕДИАТРИЯ, НЕРВНИ БОЛЕСТИ И КАРДИОЛОГИЯ, КАКТО И ЛЕКАР БЕЗ СПЕЦИАЛНОСТ

МБАЛ АЙТОС ЕООД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЛЕКАРИ СЪС СПЕЦИАЛНОСТ ПЕДИАТРИЯ, НЕРВНИ БОЛЕСТИ И КАРДИОЛОГИЯ, КАКТО И ЛЕКАР БЕЗ СПЕЦИАЛНОСТ

Изисквания към кандидатите:

- Завършено медицинско образование

- Членство в БЛС;

- Умения за работа в екип;

МБАЛ АЙТОС предлага:

- Трудов договор;

- Работа на пълен работен ден и/или на смени по график;

- Заплащане в размер по КТД сектор Здравеопазване / основна заплата, клас прослужено време 1%, заплащане нощен труд, храна, /, допълнителни бонуси.

За да кандидатствате по тази обява, моля изпратете на mbalaitos@mail.bg

- Професионална автобиография; CV

- Телефон и имейл за обратна връзка;

Телефон за контакт: 0884/818150 Златина Иванова- Управител

0884/818152 Мария Иванова- Главна медицинска сестра

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)