„МБАЛ - БЕРКОВИЦА“ ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЛЕКАРИ В НЯКОЛКО ОТДЕЛЕНИЯ

„МБАЛ - БЕРКОВИЦА“ ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЛЕКАРИ В НЯКОЛКО ОТДЕЛЕНИЯ

„МБАЛ - БЕРКОВИЦА“ ЕООД гр. Берковица търси да назначи лекари в следните отделения:

- отделение по педиатрия

- отделение по нервни болести

- отделение по акушерство и гинекология

- отделение по вътрешни болести

- отделение по хирургия

- отделение по образна диагностика

Изисквания към кандидатите:

- Завършено медицинско образование – лекар с придобита специалност по профила на съответното отделение;

- Членство в БЛС;

- Умения за работа в екип;

- Компютърна грамотност.

„МБАЛ - БЕРКОВИЦА“ предлага:

- Трудов договор;

- Работа на пълен работен ден и/или на смени по график;

- Редовно заплащане, договаряно на място.

За да кандидатствате по тази обява, моля изпратете на mbal_berk@abv.bg следните документи:

- Професионална автобиография;

- Телефон и имейл за обратна връзка;

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)