МБАЛ “Д-Р ХР. СТАМБОЛИЙСКИ” ЕООД, ГР. КАЗАНЛЪК ТЪРСИ ТРИНАЙСЕТ ЛЕКАРИ

МБАЛ “Д-Р ХР. СТАМБОЛИЙСКИ” ЕООД, ГР. КАЗАНЛЪК ТЪРСИ ТРИНАЙСЕТ ЛЕКАРИ

„МБАЛ Д-р Хр.Стамболски” ЕООД, гр.Казанлък търси да назначи :

 1. Лекар Кардиология
 2. Лекар Ендокринология и болести на обмяната
 3. Лекар Пневмология и фтизиатрия
 4. Лекар Вътрешни болести
 5. Лекар Гастроентерология – със сертификати с ІІ-ро ниво
 6. Лекар Акушерство и гинекология
 7. Лекар ушно-носни-гърлени болести
 8. Лекар Неонатология
 9. Лекар Нервни болести
 10. Лекар нефрология
 11. Лекар Образна диагностика
 12.  Лекар Клинична патология
 13. Лекар Микробиология  

Изисквания към кандидатите:

 • Завършено медицинско образование по съответните специалности;
 • Членство в БЛС;
 • Умения за работа в екип.

 „МБАЛ Д-р Хр.Стамболски” ЕООД, гр.Казанлък предлага:

 • Трудов/ Граждански договор;

 • Работа на пълен работен ден и/или на смени по график.

  За да кандидатствате по тази обява, моля изпратете на имейл: mbalkazanlak@mail.bg своите документи:

 •  Професионална автобиография - CV;

 • Телефон и имейл за обратна връзка.

  Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)