МБАЛ "Д-Р СТ. ИЛИЕВ" АД ГР. МОНТАНА ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ РЕДИЦА ЛЕКАРИ

МБАЛ "Д-Р СТ. ИЛИЕВ" АД ГР. МОНТАНА ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ РЕДИЦА ЛЕКАРИ

МБАЛ „Д-р Ст.Илиев“АД гр. Монтана търси да назначи лекари в следните отделения:

- отделение по педиатрия;

- отделение по ортопедия и травматология ;

- отделение по анестезиология и интензивно лечение;

- лаборатория по трансфузионна хематология;

- отделение по акушерство и гинекология;

- отделение по неонатология;

- отделения по вътрешни болести / гастроентерология, ендокринология, нефрология/ ;

- отделение по диализно лечение;

- отделение по кардиология;

- отделение по пневмология и фтизиатрия;

- отделение по физиотерапия и рехабилитация;

- отделение по ушно-носно-гърлени болести.

Изисквания към кандидатите:

- Завършено висше медицинско образование; придобита специалност (ако притежават такава по профила на съответното отделение)

- Членство в БЛС;

- Умение за работа с медицинска апаратура;

-Отговорно и приветливо отношение към пациентите;

- Умения за работа в екип;

- Компютърна грамотност.

МБАЛ „Д-р Ст.Илиев“АД гр. Монтана предлага:

- Трудов договор на пълно или непълно работно време;

- Мотивиращо възнаграждение , обвързано с поститгнати резултати;

- Възможност за работа с модерна медицинска апаратура;

- Работа в динамичен висококвалифициран екип;

- Професионално и кариерно развитие.

- Възможност за специализация. Болницата е одобрена за следдипломно обучение на лекари по 18 клинични специалности за срок от пет години.

За да кандидатствате по тази обява, моля изпратете на mbalmont@net-surf.net

- Професионална автобиография; CV

- Копие на диплома;

- Телефон и имейл за обратна връзка;

Или на адрес: гр.Монтана, ул.“Сирма войвода“№4 МБАЛ „Д-р Ст.Илиев“-АД за направление „Човешки ресурси“.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)