МБАЛ Д-Р СТОЙЧО ХРИСТОВ - ГР. СЕВЛИЕВО ТЪРСИ ОСЕМНАЙСЕТ ЛЕКАРИ

МБАЛ Д-Р СТОЙЧО ХРИСТОВ - ГР. СЕВЛИЕВО ТЪРСИ ОСЕМНАЙСЕТ ЛЕКАРИ

МБАЛ ,,Д-р Стойчо Христов” ЕООД, гр. Севлиево търси да назначи следните специалисти:

 • Гастроентеролог- 1 лекар;
 • Пулмолог - 1 лекар;
 • Кардиолог - 1 лекар;
 • Акушер-гинеколог – 2 лекари;
 • Хирург – 3 лекари;
 • Невролог – 2 лекари;
 • Педиатър – 2 лекари;
 • Ортопед-травматолог – 2 лекари;
 • Рентгенолог – 2 лекари;
 • Клинична лаборатория – 1 лекар;
 • Микробиология – 1 лекар.

Изисквания към кандидатите:

 • Завършено медицинско образование;
 • Членство в БЛС;
 • Умения за работа в екип.

МБАЛ ,,Д-р Стойчо Христов” предлага:

 • Трудов договор за минимум 3 години;
 • Работа на пълен работен ден и/или на смени по график;
 • Заплащане в размер на: минимум - средна лекарска работна заплата за страната; максимум – по договаряне на място.

За да кандидатствате по тази обява, моля изпратете наmbal_sevlievo130@abv.bg:

 • Професионална автобиография - CV;
 • Телефон и имейл за обратна връзка.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.




SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)