МБАЛ ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА ООД – ГР. САНДАНСКИ  ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ РЕДИЦА ЛЕКАРИ

МБАЛ ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА ООД – ГР. САНДАНСКИ  ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ РЕДИЦА ЛЕКАРИ

МБАЛ Югозападна болница ООД – гр. Сандански  търси да назначи лекари в следните отделения:

 •  Отделение по Образна диагностика;
 •  Отделение по Неонатология;
 •  Отделение по Педиатрия;
 •  Отделение по Нервни болести;
 •  Отделение по Анестезиология и интензивно лечение;
 •  Отделение по Акушерство и гинекология;
 •  Отделение по Вътрешни болести;
 •  Отделение по Хирургия;
 • Отделение по Физикална и рехабилитационна медицина.

 Изисквания към кандидатите:

 • Завършено медицинско образование степен „магистър“; придобита специалност ако притежават такава по профила на съответното отделение

 • Членство в БЛС;

 • Умения за работа в екип;

 • Трудов стаж по специалността.

  Лечебното заведение предлага:

 • Трудов/ Граждански договор;

 • Работа на пълен работен ден и/или на смени по график;

 • Атрактивно основно заплащане и допълнително материално стимулиране;

 • Прозрачно заплащане и пълно осигуряване;

 • Социално битови условия за първата година.

За да кандидатствате по тази обява, моля изпратете наaneliyavasileva1974@gmail.comследните документи:

 • Професионална автобиография - CV;
 • Телефон и имейл за обратна връзка;
 • Диплома за завършено образование.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)