МБАЛ “МК СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“ ЕООД – СТ. ЗАГОРА ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЛЕКАР БЕЗ СПЕЦИАЛНОСТ

МБАЛ “МК СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“ ЕООД –  СТ. ЗАГОРА ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЛЕКАР БЕЗ СПЕЦИАЛНОСТ

МБАЛ “МК СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“ ЕООД –  Ст. Загора търси да назначи лекар без специалност за Кардиологично отделение с възможност за специализация.

Изисквания към кандидатите:

  • Завършено медицинско образование;
  • Членство в БЛС;
  • Умения за работа в екип.

Ние предлагаме:

Трудов договор;

Работа на пълен работен ден и на смени по график;

Заплащане в размер на 987 лв.

За да кандидатствате по тази обява, моля изпратете на mk.beroe.stz.hr@abv.bg:

Професионална автобиография/CV

Телефон и имейл за обратна връзка.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)