МБАЛ „ПРОФ. Д-Р АЛ. ГЕРЧЕВ “ЕТРОПОЛЕ” ЕООД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ РЕДИЦА ЛЕКАРИ

МБАЛ „ПРОФ. Д-Р АЛ. ГЕРЧЕВ “ЕТРОПОЛЕ” ЕООД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ РЕДИЦА ЛЕКАРИ

МБАЛ „ПРОФ. Д-Р АЛ. ГЕРЧЕВ“ЕТРОПОЛЕ“ЕООД търси да назначи лекари в следните отделения:

 • Отделение по ортопедия и травматология;
 • Отделение по педиатрия;
 • Отделение по хирургия;
 • Отделение по вътрешни болести.

Изисквания към кандидатите:

 • Завършено медицинско образование; придобита специалност по профила на отделението;
 • Членство в БЛС;
 • Умения за работа в екип.

Лечебното заведение предлага:

 • Трудов договор;
 • Работа на пълен работен ден и/или на смени по график;
 • Заплащане – по договаряне на място.

За да кандидатствате по обявата, моля изпратете наmbal_etropole@mail.bg:

 • Професионална автобиография - CV;
 • Копие на дипломи;
 • Телефон и имейл за обратна връзка.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)