МБАЛ “ПРОФ.Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ” АД ГР.ЛОВЕЧ ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ РЕДИЦА ЛЕКАРИ

МБАЛ “ПРОФ.Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ” АД ГР.ЛОВЕЧ ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ РЕДИЦА ЛЕКАРИ

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “ПРОФ.Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ” АД ГР.ЛОВЕЧ  ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

 • - Лекар в Спешно отделение, специалност Спешна медицина е с предимство
 • - ОТХ – лекар по Трансфузионна хематология
 • - Лекар в Анестезиология и интензивно лечение 
 • - Лекар в Пулмология 
 • - Лекар в Акушерство и гинекология 
 • - Лекар в Ортопедия 
 • - Лекар в Гастроентерология 
 • - Лекар в Образна диагностика 
 • - Лекар специализант по Акушерство и гинекология 
 • - Лекар специализант по Ендокринология и болести на обмяната 
 • - Лекар специализант по Пневмология и фтизиатрия 
 • - Лекар специализант по Педиатрия 
 • - Лекар специализант по Инфекциозни болести 
 • - Лекар специализант по Неонатология 
 • - Лекар специализант по Нервни болести 
 • - Лекар специализант по Трансфузионна хематология 
 • - Лекар специализант по Анестизиология и интензивно лечение 
 • - Лекар специализант по Образна диагностика 
 • - Лекар специализант по Ушно-носни-гърлени болести 
 • - Лекар специализант по Хирургия 
 • - Лекар специализант по Спешна медицина 
 • - Лекар специализант по Обща и клинична патология 
 • - Лекар специализант по Нефрология 
 • - Лекар специализант по Съдебна медицина и Деонтология

Изисквания към кандидатите:

Копие от дипломата за придобита от кандидата професионална квалификация - магистър по медицина или уверение за успешно положени държавни изпити;

Копие от Удостоверение за членство на кандидата в съответната колегия на БЛС;

Копия от други документи, доказващи професионална квалификация на кандидата, владеенето на чужди езици и др. ако има такива;

МБАЛ “ПРОФ.Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ” предлага:

- Трудов/ Граждански договор;

- Работа на пълен работен ден и/или на смени по график;

За да кандидатствате по тази обява, моля изпратете на mbal_lovech@abv.bg  (или се обадете на телефон 068/667-444):

- Професионална автобиография; CV

- Телефон и имейл за обратна връзка;

-Молба за кандидатстване свободен текст за обявените свободни места в МБАЛ „Д-р Параскев Стоянов" АД , гр. Ловеч, като приложат към същата: Копие от документ за самоличност;

Желаещите могат да кандидатстват по обявените позиции като подадат заявление в администрацията на МБАЛ „Д-р Параскев Стоянов" АД , гр. Ловеч, ул. Съйко Съев 27.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор.
Последни новини


SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)