МБАЛ “СВ. ИВАН РИЛСКИ - ГОРНА ОРЯХОВИЦА” ЕООД ТЪРСИ ОСЕМНАЙСЕТ ЛЕКАРИ

МБАЛ “СВ. ИВАН РИЛСКИ - ГОРНА ОРЯХОВИЦА” ЕООД ТЪРСИ ОСЕМНАЙСЕТ ЛЕКАРИ

МБАЛ ,,Св.Иван Рилски-Горна Оряховица” ЕООД търси да назначи 18 броя лекари:

 • Вътрешни болести – 1 лекар;

 • Инфекциозни болести- 1 лекар;

 • Ушно-носно-гърлени болести- 1 лекар;

 • Образна диагностика- 1 лекар;

 • Гастроентеролог – 1 лекар;

 • Нефролог- 1 лекар;

 • Хирург – 2 лекари;

 • Акушер - гинеколог – 2 лекар;

 • Анестезиология и интензивно лечение – 1 лекар;

 • Клинична лаборатория –  1 лекар;

 • Кардиолог – 1 лекар;

 • Пулмолог – 1 лекар;

 • Невролог – 1 лекар;

 • Педиатър – 1 лекар;

 • Ортопед – травматолог – 1 лекар;

 • Микробиолог – 1 лекар;

  Изисквания към кандидатите:

 • Завършено медицинско образование;

 • Членство в БЛС;

 • Умения за работа в екип;

 • Дискретност и конфиденциалност на поверителна информация;

 • Отговорност;

 • Комуникативност;

 • Лоялност.

 МБАЛ ,,Св.Иван Рилски-Горна Оряховица” ЕООД предлага:

 • Трудов;

 • Работа на пълен работен ден и на смени по график;

 • Брутна работна заплата в размер на не по-малко от 2000 лева.

  За да кандидатствате по тази обява, моля изпратете на имейл mbal_go@mail.bg  своите документи:

 • Професионална автобиография - CV;

 • Телефон и имейл за обратна връзка.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия  подбор.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)