МБАЛ "СВЕТИ МИНА" ПЛОВДИВ ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЛЕКАР - ГАСТРОЕНТЕРОЛОГ

МБАЛ "СВЕТИ МИНА" ПЛОВДИВ ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЛЕКАР - ГАСТРОЕНТЕРОЛОГ

„МБАЛ „Свети Мина“ - Пловдив“ ЕООД търси да назначи лекар, гастроентеролог.

Изисквания към кандидатите:

- Завършено медицинско образование; придобита специалност;

- Членство в БЛС;

- Умения за работа в екип;

„МБАЛ „Свети Мина“ - Пловдив“ ЕООД предлага:

- Трудов договор;

- Работа на пълен работен ден и/или на смени по график;

- Заплащане - добро възнаграждение.

За да кандидатствате по тази обява, моля изпратете на: office@mbal1.com ; obd@mbal1.com :

- Професионална автобиография; CV

- Копие на диплома;

- Телефон и имейл за обратна връзка;

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)