"МБАЛ - ТЪРГОВИЩЕ" АД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ РЕДИЦА ЛЕКАРИ

"МБАЛ - ТЪРГОВИЩЕ" АД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ РЕДИЦА ЛЕКАРИ

„МБАЛ – Търговище“АД гр. Търговище търси да назначи лекари в следните отделения:

- отделение по педиатрия

- отделение по неонатология

- отделение по нервни болести

- отделение по анестезиология и интензивно лечение

- отделение по трансфузионна хематология

- мултипрофилно спешно отделение

- отделение по акушерство и гинекология

- отделения по вътрешни болести – първо и второ

- отделение по инфекциозни болести

Изисквания към кандидатите:

- Завършено медицинско образование; придобита специалност (ако притежават такава по профила на съответното отделение)

- Членство в БЛС;

- Умения за работа в екип;

„МБАЛ – Търговище“ предлага:

- Трудов договор;

- Работа на пълен работен ден и/или на смени по график;

- Заплащане – по договаряне на място.

За да кандидатствате по тази обява, моля изпратете на mbal_trg@mail.bg:

- Професионална автобиография; CV

- Копие на диплома;

- Телефон и имейл за обратна връзка;

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор.




SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)