МБАЛ ТЪРГОВИЩЕ ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЛЕКАРИ ЗА РЕДИЦА ОТДЕЛЕНИЯ

МБАЛ ТЪРГОВИЩЕ ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЛЕКАРИ ЗА РЕДИЦА ОТДЕЛЕНИЯ

„МБАЛ – Търговище“ АД гр. Търговище търси да назначи лекари в следните отделения:

 • Отделение по Педиатрия;
 • Отделение по Неонатология;
 • Отделение по Нервни болести;
 • Отделение по Анестезиология и интензивно лечение;
 • Отделение по Трансфузионна хематология;
 • Мултипрофилно спешно отделение;
 • Отделение по Акушерство и гинекология;
 • Отделения по Вътрешни болести – първо и второ;
 • Отделение по Инфекциозни болести.

 Изисквания към кандидатите:

 • Завършено медицинско образование; придобита специалност (ако притежават такава по профила на съответното отделение);
 • Членство в БЛС;
 • Умения за работа в екип.

 „МБАЛ – Търговище“АД гр. Търговище предлага:

 • Трудов договор;
 • Работа на пълен работен ден и/или на смени по график;
 • Заплащане – по договаряне на място.

 За да кандидатствате по тази обява, моля изпратете на имвйл: mbal_trg@mail.bg:

 • Професионална автобиография - CV;
 • Копие на диплома;
 • Телефон и имейл за обратна връзка.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)