МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР “ПАВЕЛ БАНЯ” ООД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЛЕКАР С/БЕЗ СПЕЦИАЛНОСТ “ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА”

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР “ПАВЕЛ БАНЯ” ООД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЛЕКАР С/БЕЗ СПЕЦИАЛНОСТ “ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА”

Медицински център „Павел баня“ ООД, гр. Павел баня търси да назначи лекар –с/без специалност по Физикална и рехабилитационна медицина с възможност за специализация.

Изисквания към кандидатите:

 • Завършено медицинско образование;
 • Членство в БЛС;
 • Умения за работа в екип.

Медицински център „Павел баня“ ООД, гр. Павел баня предлага:

 • Трудов договор;
 • Работа на пълен работен ден;
 • Заплащане в размер на 3000 лв.;
 • Възможност за специализация по Физикална и рехабилитационна медицина;
 • Осигуряване на квартира и поемане на разходите за нея в размер на 50%;
 • Транспорт до работното място.

За да кандидатствате по тази обява, моля изпратете Вашите документи на mc.kazanlyk@abv.bg

 • Професионална автобиография; CV
 • Телефон за обратна връзка.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)