МОБАЛ “Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ” - В. ТЪРНОВО ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ДВАМА ЛЕКАРИ

МОБАЛ “Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ” - В. ТЪРНОВО ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ДВАМА ЛЕКАРИ

МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, гр. Велико Търново, търси да назначи лекар – специалист по хирургия и лекар – специалист по вътрешни болести за работа в ТЕЛК.

Изисквания към кандидата за лекар хирург:

- Завършено медицинско образование – степен „магистър“, специалност „хирургия“;

- Членство в БЛС;

- Умения за работа в екип;

- Трудов стаж по специалността минимум 5 години

Изисквания към кандидата за лекар със специалност вътрешни болести:

- Завършено медицинско образование – степен „магистър“, специалност „вътрешни болести“;

- Членство в БЛС;

- Умения за работа в екип;

- Трудов стаж по специалността минимум 5 години

МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ предлага:

- Трудов/ Граждански договор;

- Работа на пълен работен ден и/или на смени по график;

- Атрактивно основно заплащане и допълнително материално стимулиране

- Прозрачно заплащане и пълно осигуряване

- Социално битови условия за първата година.

За да кандидатствате по тази обява, моля изпратете на еmail: mobal_sch@yahoo.com

- Професионална автобиография; CV

- Телефон и имейл за обратна връзка;

Лице за контакти: д-р Галина Гарева – Зам. директор ОМД, тел. за контакти: 0887752523

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)