МОБАЛ “Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ” - В. ТЪРНОВО ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ДВАМА ЛЕКАРИ

МОБАЛ “Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ” - В. ТЪРНОВО ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ДВАМА ЛЕКАРИ

МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, гр. Велико Търново, търси да назначи двама лекари в Мултипрофилно спешно отделение.

 Изисквания към кандидатите:

 • Завършено медицинско образование – квалификационна степен „Магистър“ по медицина;
 • Членство в БЛС;
 • Умения за работа в екип;
 • Самодисциплина;
 • Отговорност за състоянието на болните;
 • Умение за работа с медицинска апаратура;
 • Компютърна грамотност.

 МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, гр. Велико Търново предлага:

 •  Трудов договор;
 • Работа на пълен работен ден и/или на смени по график;
 • Мотивиращо възнаграждение;
 •  Социално-битови условия за първата година на работа;
 • Професионално и кариерно развитие;
 • Възможност за специализация.

За да кандидатствате по тази обява, моля изпратете на mobal_sch@yahoo.com

или

на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Ниш“ № 1, деловодство, [**062/ 640916**](tel:[062/ 640916](tel:[062/ 640916](tel:062/ 640916)))

Лице за контакти: д-р Галина Гарева – Зам. директор ОМД -0887752523

 • Професионална автобиография;
 • Телефон и имейл за обратна връзка;
 • Актуална снимка.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)