НРД 2020

Национален рамков договор за медицинските дейности за 2020

АНЕКС КЪМ НРД ЗА МД 2020-2022 С № РД-НС-01-4-9/22.02.2021

Настоящият договор за изменение и допълнение на НРД за медицинските дейности за 2020-2022 г. влиза в сила от 1 януари 2021 г.

още

ТИПОВИ ДОГОВОРИ И ТИПОВИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

Съгласувани типови допълнителни споразумения за оказване на медицинска помощ, в съответствие с изх. № НЗОК 17-01-34 / 22.02.2021г.

още

ТИПОВИ ДОГОВОРИ И ТИПОВИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ КЪМ ДОГОВОРИТЕ...

Типови договори и типови допълнителни споазумения към договорите за оказване на медицинска помощ по чл. 59, ал. 1 и чл. 59, ал. 3

още

АНЕКС КЪМ НРД ЗА МД 2020-2022 С № РД-НС-01-4-6/04.12.2020

С НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ МОЖЕТЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ ТУК

още

АНЕКСЪТ КЪМ НРД 2020-2022 ИЗЛЕЗЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

Два дни след подписването на Анекса към НРД 2020-2022 между Българския лекарски съюз и НЗОК, документът вече е в сила. Той стана правен факт след обнародването му днес в "Държавен вестник". Припомняме, по искане на БЛС всичко, залегнало в промените, ...

още

АНЕКС КЪМ НРД ЗА МД 2020-2022

НА ВНИМАНИЕТО НА КОЛЕГИТЕ ! Анекса към НРД за МД 2020-2022 г. може да видите ТУК Методиката за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнителите на медицинска помощ, на дентална помощ и на медико-диагностични дейности за работа при ...

още
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)