Решения

РЕШЕНИЕ № 47 ОТ 25.09.2020 Г.

РЕШЕНИЕ № 47 ОТ 25.09.2020 Г.

С РЕШЕНИЕ № 47 ОТ 25.09.2020 Г. МОЖЕТЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ ТУК

РЕШЕНИЕ № 46 ОТ 25.09.2020 Г.

РЕШЕНИЕ № 46 ОТ 25.09.2020 Г.

С РЕШЕНИЕ № 46 ОТ 25.09.2020 Г. МОЖЕТЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ ТУК

РЕШЕНИЕ № 45 ОТ 03.07.2020 Г.

РЕШЕНИЕ № 45 ОТ 03.07.2020 Г.

РЕШЕНИЕ № 45 ОТ 03.07.2020 Г.

РЕШЕНИЕ № 44 ОТ 03.07.2020 Г.

РЕШЕНИЕ № 44 ОТ 03.07.2020 Г.

РЕШЕНИЕ № 44 ОТ 03.07.2020 Г.

РЕШЕНИЕ № 43 ОТ 03.07.2020 Г.

РЕШЕНИЕ № 43 ОТ 03.07.2020 Г.

РЕШЕНИЕ № 43 ОТ 03.07.2020 Г.

РЕШЕНИЕ №36 ОТ 29.11.2019 Г.

РЕШЕНИЕ №36 ОТ 29.11.2019 Г.

РЕШЕНИЕ №36 ОТ 29.11.2019 Г.

РЕШЕНИЕ №35 ОТ 29.11.2019 Г.

РЕШЕНИЕ №35 ОТ 29.11.2019 Г.

РЕШЕНИЕ №35 ОТ 29.11.2019 Г.

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)