„СБАЛББ- ГАБРОВО“ ЕООД ТЪРСИ ЧЕТИРИМА ЛЕКАРИ

„СБАЛББ- ГАБРОВО“ ЕООД ТЪРСИ ЧЕТИРИМА ЛЕКАРИ

„СБАЛББ - ГАБРОВО“ ЕООД  търси да назначи;

 • Лекар със специалност Микробиология;
 •  Лекар със специалност Клинична лаборатория
 •  Лекари без специалност- 2 бр.

Изисквания към кандидатите: 

 • Завършено медицинско образование и съответните специалности;
 • Членство в БЛС;
 • Умения за работа в екип;
 • Комуникативност;
 • Компютърна грамотност;
 •  Да познава програмите по които се работи с НЗОК.

„СБАЛББ - ГАБРОВО“ ЕООД предлага:

 • Трудов/ Граждански договор;
 • Работа на пълен работен ден и/или на смени по график;
 •  Заплащане – 2000лв. основна заплата;
 • Прослужено време по специалността се признава;
 • Ваучери за храна;
 • Бонуси при възможност. 

За да кандидатствате по тази обява, моля изпратете на e-mail:tub_gabrovo@abv.bg

 • Професионална автобиография - CV;
 • Телефон и имейл за обратна връзка;
 • Молба за започване на работа;
 • Копие от дипломи за завършено образование.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)