СБАЛПФЗ “Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД - ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО ТЪРСИ ПЕТИМА ЛЕКАРИ ЗА РАБОТА В ПУЛМОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

СБАЛПФЗ “Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД - ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО ТЪРСИ ПЕТИМА ЛЕКАРИ ЗА РАБОТА В ПУЛМОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД, В. Търново търси петима лекари за работа в пулмологично отделение.

ИЗИСКВАНИЯ: Необходима квалификация – магистър по медицина. Преимущество е наличие на специалност по пневмология и фтизиатрия.

ПРЕДЛАГАНИ УСЛОВИЯ:

1. Месечна заплата:

 • За лекар без специалност: 1900 лв.
 • За лекар без специалност „Пневмология и фтизиатрия“ с друга специалност: 2 000 лв.
 • За лекар със специалност „Пневмология и фтизиатрия“: 2 100 лв.
 • За лекар със специалност „Клинична лаборатория“: 2100 лв.

2. Допълнителни плащания (допълнително към горепосочената сума):

 • 1% от основната месечна заплата за всяка прослужена година по специалността;
 • 2лв/час положен нощен труд;
 • Допълнителна ставка за приравняване на нощен към дневен труд – индивидуално (съобразно основната заплата и трудовия стаж);
 • Ежегодна индексация на основното месечно възнаграждение;
 • Бонуси по повод големите християнски празници;
 • Част (еднаква за целия персонал) от едно месечно възнаграждение в края на всяка календарна година.

3. Професионални и социални придобивки:

 • Трудов договор на пълен работен ден при сумирано изчисляване на работното време;
 • Продължителност на договореното дневно работно време – 7часа;
 • Платен годишен отпуск – 35 дни;
 • Незабавно зачисляване за специализация по „Пневмология и фтизиатрия“ или „Клинична лаборатория“ (при отсъствие на специалност) с база за практическо обучение СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД.

За да кандидатствате за някоя от посочените позиции, моля на имейл odpfzs_vt@abv.bg да изпратите:

 • Професионална автобиография - CV;
 • Телефон и имейл за обратна връзка.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия  подбор.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)