„СБПЛРВБ-МЕЗДРА“ ЕООД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЛЕКАР

„СБПЛРВБ-МЕЗДРА“ ЕООД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЛЕКАР

„СБПЛРВБ-Мездра“ ЕООД търси да назначи лекар.

Изисквания към кандидатите:

- Завършено медицинско образование – магистър

- Членство в БЛС;

- Умения за работа в екип;

- желание за специализация физиотерапия и рехабилитационна медицина.

- работа с компютър.

„СБПЛРВБ-Мездра“ предлага:

- Трудов договор

- Работа на смени по график;

- Заплащане в размер на 1300 лв основна заплата

За да кандидатствате по тази обява, моля изпратете на sbrssz@abv.bg:

- Професионална автобиография; CV

- Телефон и имейл за обратна връзка;

- Копие от диплома

- Молба за работа

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)