„СБПЛРВБ-МЕЗДРА“ ЕООД ТЪРСИ ЛЕКАР, ЖЕЛАЕЩ ДА СПЕЦИАЛИЗИРА ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

„СБПЛРВБ-МЕЗДРА“ ЕООД ТЪРСИ ЛЕКАР, ЖЕЛАЕЩ ДА СПЕЦИАЛИЗИРА ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

„СБПЛРВБ-Мездра“ ЕООД търси да назначи лекар, желаещ да специализира физиотерапия и рехабилитация, държавна поръчка.

Изисквания към кандидатите:

  • Завършено медицинско образование – магистър
  • Членство в БЛС;
  • Умения за работа в екип.

„СБПЛРВБ-Мездра“ ЕООД предлага:

  • Трудов договор;
  • Работа на смени по график;
  • Заплащане в размер на- съгласно наредба на МЗ за специализация държавна поръчка.

За да кандидатствате по тази обява, моля изпратете на електронната поща на болницата - sbrssz@abv.bg:

  • Професионална автобиография - CV;
  • Телефон и имейл за обратна връзка.

    Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)