„СБР-НК“ЕАД ФИЛИАЛ ПАВЕЛ БАНЯ ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЛЕКАР ФИЗИОТЕРАПЕВТ

„СБР-НК“ЕАД ФИЛИАЛ ПАВЕЛ БАНЯ ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЛЕКАР ФИЗИОТЕРАПЕВТ

„СБР-НК“ЕАД филиал Павел баня, търси да назначи „ лекар физиотерапевт “, който да отговаря на следните изкисквания:

 • Завършено медицинско образование – степен магистър, специалност физиотерапевт;
 • Членство в БЛС;
 • Умения за работа в екип;
 •  Компютърна грамотност.

„СБР-НК“ЕАД филиал Павел баня предлага:

 •  Трудов/ Граждански договор;

 • Работа на пълен работен ден и/или на смени по график;

 • Заплащане в размер на 1540лв.

  За да кандидатствате по тази обява, моля изпратете на имейл pavelbania@rehabilitation.bg:

 •  Професионална автобиография - CV;

 • Телефон и имейл за обратна връзка.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)