"СБР-НК" ЕАД ФИЛИАЛ ПАВЕЛ БАНЯ ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ “ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА” И СПЕЦИАЛИЗАНТ ФРМ

"СБР-НК" ЕАД ФИЛИАЛ ПАВЕЛ БАНЯ ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ “ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА” И СПЕЦИАЛИЗАНТ ФРМ

"СБР-НК" ЕАД филиал Павел баня търси да назначи:

1. Лекар специалист „Физикална и рехабилитационна медицина"

2. Лекар специализант „Физикална и рехабилитационна медицина"

Изискванията към кандидатите са следните:

  • Завършено медицинско образование - степен  магистър; 
  • Членство в БЛС;
  • Умения за работа в екип;
  • Умения за работа с компютър;

"СБР-НК" ЕАД филиал Павел баня предлага:

  • Трудов/ Граждански договор;
  • Работа на пълен работен ден и/или на смени по график;
  • Заплащане в размер на 1400 лв.

За да кандидатствате по тази обява изпратете на pavelbania@rehabilitation.bg:

  • Професионална автобиография - CV;
  • Телефон и имейл за обратна връзка.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на 33ЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)