„СБР-НК“ ЕАД, ФИЛИАЛ ПАВЕЛ БАНЯ, ТЪРСИ ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ "ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА" И СПЕЦИАЛИЗАНТ

„СБР-НК“ ЕАД, ФИЛИАЛ ПАВЕЛ БАНЯ, ТЪРСИ ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ "ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА" И СПЕЦИАЛИЗАНТ

„СБР-НК“ ЕАД, филиал Павел баня търси да назначи Лекар със специалност "Физикална и рехабилитационна медицина" лекар специализант ФРМ.

Изисквания към кандидатите за лекар ФРМ:

- Завършено медицинско образование – Специалност "Физикална и рехабилитационна медицина";

- Членство в БЛС;

- Умения за работа в екип;

- Професионален опит – ще се счита за предимство;

- Сериозен и отговорен човек;

- Експедитивност, коректност и умение за работа в екип;

- Няма възрастови ограничения за кандидатстване.

„СБР-НК“ ЕАД, филиал Павел баня предлага:

- Дългосрочен ангажимент на пълно работно време - 8 часа;

- Работно време - по график;

- Заплащане в размер на 2200 лв;

- Коректен работодател;

- Добри условия на труд;

- Трудов договор със "Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД, филиал Павел баня;

- 100% заплащане на транспортните разходи от мястото на живеене до мястото на работа - филиал Павел баня;

- Платен годишен отпуск - 36 работни дни;

За да кандидатствате по тази обява, моля изпратете на pavelbania@rehabilitation.bg :

- Професионална автобиография; CV

- Телефон и имейл за обратна връзка;

„СБР-НК“ ЕАД, филиал Павел баня търси да назначи и Лекар специализант ФРМ

Изисквания към кандидатите:

- Завършено медицинско образование – магистър; 

- Членство в БЛС; 

- Умения за работа в екип; 

- Професионален опит – ще се счита за предимство; 

- Сериозен и отговорен човек; 

- Експедитивност, коректност и умение за работа в екип; 

„СБР-НК“ ЕАД, филиал Павел баня предлага:

- Дългосрочен ангажимент на пълно работно време - 8 часа; 

- Работно време - по график; 

- Заплащане в размер на 1900 лв; 

- Коректен работодател; 

- Добри условия на труд; 

- Трудов договор със "Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД, филиал Павел баня; 

- 100% заплащане на транспортните разходи от мястото на живеене до мястото на работа - филиал Павел баня; 

- Платен годишен отпуск - 36 работни дни; 

За да кандидатствате по тази обява, моля изпратете на pavelbania@rehabilitation.bg:

- Професионална автобиография; CV 

- Телефон и имейл за обратна връзка; 

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)