„СБР-ВИТА“ КЛОН ПОМОРИЕ ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЛЕКАР ПО "ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ"

„СБР-ВИТА“ КЛОН ПОМОРИЕ ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЛЕКАР ПО "ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ"

„СБР-ВИТА“клон Поморие търси да назначи лекар специалист по“ Физикална медицина и рехабилитация“

Изисквания към кандидатите:

- Придобита специалност „Физикална медицина и рехабилитация“

- Членство в БЛС;

- Умения и желание за работа в екип;

- Корекност ,отговорност и лоялност в работата и към колектива;

„СБР-ВИТА“клон Поморие предлага:

- Дългосрочен трудов договор на пълно работно време;

- Работа по график;

- Много добро заплащане;

-Платен годишен отпуск - 34дни;

-Възможност за допълнително заплащане според положеният труд;

-Поемане на разходи за транспорт, храна и квартира;

-Коректен работодател;

- Много добри условия на труд и атмосфера в добре организирана и работеща болница.

За да кандидатствате по тази обява, моля изпратете на  vitapomorie_fm@abv.bg своите документи:

- Професионална автобиография; CV

- Телефон и имейл за обратна връзка.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор.
Последни новини


SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)