"SOFIA PHYSIO CENTER" ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ "ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ"

"SOFIA PHYSIO CENTER"  ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ "ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ"

"Sofia Physio Center" е специализирано лечебно заведение за извънболнична медицинска помощ по ортопедия и травматология в гр. София, кв. Манастирски ливади, бул. "Братя Бъкстон" 71.  "Sofia Physio Center"  търси да назначи лекар с придобита специалност по "Ортопедия и травматология".

Изисквания за заемане на длъжността:

• Висше медицинско образование по специалността. 

• Отговорност, коректност и лоялно отношение към пациентите.

 • Умение за съвместна работа и съобразяване с целите на екипа. 

• Желание за професионална реализация и самоусъвършенстване.

"Sofia Physio Center" предлага:

• Предоставяне на кабинет за извършване на платени прегледи и консултации. 

• Работа с частни здравноосигурителни дружества. 

• Гъвкаво и непълно работно време, спрямо ангажиментите и заетостта Ви. 

• Договор за управление и контрол (ДУК - Договорът за управление е вид граждански договор, с който се уреждат отношенията между два правни субекта, а не трудов договор между служител / работник и работодател.)

За да кандидатствате по тази обява, моля изпратете на sofiaphysiocenter@gmail.com:

- Професионална автобиография и снимка; 

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)