СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ - ХАСКОВО ТЪРСИ ЛЪЧЕТЕРАПЕВТ И ОНКОЛОГ

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ - ХАСКОВО ТЪРСИ ЛЪЧЕТЕРАПЕВТ И ОНКОЛОГ

„Специализирана болница за активно лечение по онкология-Хасково“ ЕООД търси да назначи лекар със специалност „Лъчетерапия“ и лекар със специалност „Медицинска онкология“.

Изисквания към кандидатите:

 • Завършено медицинско образование – Висше медицинско образования със специалност “Лъчетерапия“ или  “Медицинска онкология“
 • Членство в БЛС;
 • Умения за работа в екип, чувство за отговорност, комуникативност, инициативност, умения за работа с пациенти;
 • Коректно и лоялно отношение към пациентите;
 • Предишен опит е предимство.

„Специализирана болница за активно лечение по онкология-Хасково“ ЕООДпредлага:

 • Трудов договор;
 • Работа на пълен работен ден и/или на смени по график;
 • Основна заплата в размер на 2100.00лв.
 • Различни социални придобивки;
 • Добри условия за работа и възможност за допълнително обучение и квалификация;
 • Възможност за получаване на допълнителни възнаграждение.

За да кандидатствате по тази обява, моля изпратете на e-mail:mdozs@yahoo.com, на който кандидатите по обявата да изпращат своите документи:

 • Професионална автобиография - CV;
 • Телефон и имейл за обратна връзка.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)