ЦСМП - СИЛИСТРА ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ 22 ЛЕКАРИ

ЦСМП - СИЛИСТРА ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ 22 ЛЕКАРИ

ЦСМП-Силистра търси да назначи 22 щатни бройки на длъжност лекар за:

 • ФСМП1-Силистра - 10
 • ФСМП-Дулово - 6
 • ФСМП-Тутракан - 6

Изисквания към кандидатите:

 • Диплома за висше образование с придобита професионална квалификация магистър - лекар;
 • Членство в БЛС;
 • Умения за работа в екип;
 • Мотивация, комуникативност, отговорност.

ЦСМП-Силистра предлага:

 • Трудов договор;
 • Сумирано изчисляване на работното време по график, сменен режим на работа / 12-часови дежурства/ при установено намалено работно време - 7 часа;
 • Заплащане в размер на :
 1. Лекар без специалност: основна работна заплата - 1 900 лв.,
 2. Лекар с една специалност: основна работна заплата - 2 325 лв.,
 3. Лекар с две специалности: основна работна заплата - 2 383 лв.;

За да кандидатствате по тази обява, моля изпратете на имейл csmpsilistra@gmail.com следните документи:

 • Професионална автобиография - CV;
 • Телефон и имейл за обратна връзка.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисьла на 33ЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)