ЦСМП - ТЪРГОВИЩЕ ТЪРСИ ЧЕТИРИМА ЛЕКАРИ

ЦСМП - ТЪРГОВИЩЕ ТЪРСИ ЧЕТИРИМА ЛЕКАРИ

ЦCMП-Търговище търси да назначи четирима лекари.

Изисквания към кандидатите:

 • Завършено медицинско образование - Висше образователно-квалификационна степен “Магистър”
 • Членство в БЛС;
 • Умения за работа в екип;
 • Дискретност и конфиденциалност на поверителната информация;
 • Отговорност;
 • Комуникативност
 • Лоялност.

ЦCMП-Търговище предлага:

 • Трудов договор;
  7ч. работен ден; 12ч. дежурства по график;
 • Заплащане в размер на 2000 лв. за лекар със специалност
 • Заплащане в размер на 1900 лв. за лекар без  специалност

За да кандидатствате по тази обява, моля изпратете на: csmptarg@elnics.com:

 • Професионалнаавтобиография - CV;
 • Телефониимейлзаобратнавръзка.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)