ЦСМП - ТЪРГОВИЩЕ ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЛЕКАРИ

ЦСМП - ТЪРГОВИЩЕ ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЛЕКАРИ

ЦCMП-Търговище тьрси да назначи лекари със специалност и лекари без специалност.

Изисквания към кандидатите:

 - Завършено медицинско образование

 -Висше с образователно-квалификационна степен „Магистьр"; 

- Членство в БЛС;

 - Умения за работа в екип; 

- дискретност и конфиденциалност на поверителната информация

 - отговорност 

- комуникативност 

- лоялност 

ЦCMП-Търговище предлага:

- Трудов договор;

 - 7 ч. работен ден 

— 12ч. дежурства no график;

 - Заплащане в размер на 3172.00 лв. за лекар със специалност 

- Заплащане в размер на 3050.00 лв. за лекар без специалност 

За да кандидатствате no тази обява, моля изпратете на csmptarg@elnics.com:

 - Професионална автобиография;

 - Телефон  за обратна връзка; 0601 63810; 0601 64943;

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)