УМБАЛ БУРГАС АД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЛЕКАР - ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА

УМБАЛ БУРГАС АД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЛЕКАР - ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА

„УМБАЛ - БУРГАС“ АД търси да назначи: ЛЕКАР, ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА

Изисквания към кандидатите:

- Висше медицинско образование, професионална квалификация "лекар"и придобита специалност Ендокринология и болести на обмяната;

- Членство в БЛС;

- Умения за работа в екип;

- Много добра компютърна грамотност

- Владеене на чужд език е предимство

„УМБАЛ - БУРГАС“  предлага:

- Трудов договор;

- Работа на пълен работен ден;

- Атрактивно заплащане;

- Професионално развитие;

- Възможности за научна дейност и академично развитие;

За да кандидатствате по тази обява, моля изпратете на hr_mbal@ abv.bg:

- Професионална автобиография; CV

- Телефон и имейл за обратна връзка;

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)