УМБАЛ "ДЕВА МАРИЯ" - ГР. БУРГАС ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ В КЛИНИКА ПО СЪДОВА ХИРУРГИЯ

УМБАЛ "ДЕВА МАРИЯ" - ГР. БУРГАС ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ В КЛИНИКА ПО СЪДОВА ХИРУРГИЯ

УМБАЛ „Дева Мария“ – гр. Бургас търси да назначи Лекар специализант в Клиника по Съдова хирургия.

Изисквания към кандидатите:

- Завършено медицинско образование – Образователно-квалификационна степен магистър по медицина;

- Членство в БЛС;

- Умения за работа в екип;

- Интерес за специализацията в областта на съдовата хирургия;

- Комуникативност;

- Мотивирани личности за работа в динамична среда.

УМБАЛ „Дева Мария“ предлага:

- Трудов договор;

- Работа на пълен работен ден и/или на смени по график;

- Заплащане в размер на 2930 лв. бруто;

- Бонуси при постигнати резултати;

- Възможност за обучение и последваща реализация;

- Перспективи и професионално развитие.

За да кандидатствате по тази обява, моля изпратете на hr@saintsofia.com :

- Професионална автобиография; CV

- Телефон и имейл за обратна връзка;

- Диплома за завършено образование.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)