УМБАЛ КАНЕВ АД - ГР. РУСЕ ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ РЕДИЦА СПЕЦИАЛИСТИ

УМБАЛ КАНЕВ АД - ГР. РУСЕ ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ РЕДИЦА СПЕЦИАЛИСТИ

УМБАЛ „КАНЕВ“ АД търси да назначи лекари в следните отделения:

 •  Анестезиология и интензивно лечение;
 • Отделение за интензивно лечение на заболявания с терапевтична насоченост;
 • Мултипрофилно спешно отделение;
 • Диализно лечение;
 • Първо отделение по вътрешни болести, нефрология и ревматология;
 • Второ отделение по вътрешни болести, ендокринология и болести на обмяната;
 • Трето отделение по вътрешни болести, гастроентерология и клинична хематология; Неонатология.

Изисквания към кандидатите:

 • Висше образование, образователно – квалификационна степен „Магистър” по медицина;
 • Умение за работа с медицинска апаратура;
 • Отговорно и приветливо отношение към пациентите;
 • Умение за работа в екип;
 • Компютърна грамотност.

УМБАЛ “КАНЕВ” Ви предлага:

 • трудов договор на пълно или непълно работно време;
 • мотивиращо възнаграждение, обвързано с постигнати резултати; 
 • възможност за работа с модерна медицинска апаратура;
 • работа в динамичен висококвалифициран екип;
 • професионално и кариерно развитие.
   

Ако желаете да кандидатствате за някоя от позициите, моля изпратете автобиография, актуална снимка и препоръки, при наличие на такива на e-mail: krasimira.drumeva@hospitalruse.org

или

на адрес: гр. Русе, ул. „Независимост“ No 2, за отдел „Управление на човешките ресурси“.
 

Информираме Ви, че данните, които предоставяте са лични данни и попадат под специален режим на защита по смисъла на ЗЗЛД и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679. УМБАЛ „Канев“ АД се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма и пред когото и да е. Вие предоставяте данните доброволно, за да бъдат реализирани правата и задълженията Ви по трудово законодателство и във връзка с Правилника за подбор на персонал в УМБАЛ „Канев“ АД.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)