УМБАЛ „ЦАРИЦА ЙОАННА – ИСУЛ“ ТЪРСИ ЗА НАЗНАЧИ ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ УРОЛОГИЯ И ЛЕКАР – СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО УРОЛОГИЯ.

УМБАЛ „ЦАРИЦА ЙОАННА – ИСУЛ“ ТЪРСИ ЗА НАЗНАЧИ ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ УРОЛОГИЯ И ЛЕКАР – СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО УРОЛОГИЯ.

Във връзка с оптимизиране работата на Центъра за съвременна диагностика и лечение на туморите на простатната жлеза, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ обявява конкурс за ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ УРОЛОГИЯ И ЛЕКАР – СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО УРОЛОГИЯ. 

Изисквания към кандидатите ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ УРОЛОГИЯ :

-Диплома за завършено висше медицинско образование;

-Придобита специалност по Урология;

-Членство в БЛС.

УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“  предлага:

Кандидатстването ще ви даде шанс да бъдете част от бъдещето в медицината. Центърът за съвременна диагностика и лечение на туморите на простатната жлеза е уникален за България. Това е единственото място, в което се извършва брахитерапия с ниска мощност на дозата за лечение на рак на простатната жлеза. Методът е иновативен и много перспективен. Осъществява се от мултидисциплинарен екип, за който е осигурено обучение в специализирана клиника в Словакия. Работата в центъра за брахитерапия е на функционален принцип и в останалото време ще се участва пълноценно в работата на клиниките.

За да кандидатствате по тази обява, моля изпратете на имейл адресpr@usul.eu

- Професионална автобиография по европейски образец;

- Телефон и имейл за обратна връзка.

(За допълнителна информация - Галина Александрова, ст. м.с. – Клиника по урология и андрология на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ – тел. 02 94 32 419 (между 12:00 и 14:00 часа):

Изисквания към кандидатите за ЛЕКАР – СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО УРОЛОГИЯ:

-Диплома за завършено висше медицинско образование;

-Членство в БЛС.

 УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“  предлага:

Центърът за съвременна диагностика и лечение на туморите на простатната жлеза е уникален за България. Това е единственото място, в което се извършва брахитерапия с ниска мощност на дозата за лечение на рак на простатната жлеза. Методът е иновативен и много перспективен. Осъществява се от мултидисциплинарен екип, за който е осигурено обучение в специализирана клиника в Словакия. Работата в центъра за брахитерапия е на функционален принцип и в останалото време ще се участва пълноценно в работата на клиниките.

 За да кандидатствате по тази обява, моля изпратете на имейл адрес pr@usul.eu

- Професионална автобиография по европейски образец;

- Телефон и имейл за обратна връзка.

(За допълнителна информация - Галина Александрова, ст. м.с. – Клиника по урология и андрология на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ – тел. 02 94 32 419 (между 12:00 и 14:00 часа)

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)