„УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БУРГАС“ АД ТЪРСИ 12 ЛЕКАРИ

„УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БУРГАС“ АД ТЪРСИ 12 ЛЕКАРИ

„УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БУРГАС“ АД търси да назначи:

1. ЛЕКАР, ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА

2. ЛЕКАР, НЕФРОЛОГИЯ

3. ЛЕКАР, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ

4. ЛЕКАР, НЕВРОХИРУРГИЯ

5. ЛЕКАР, НЕРВНИ БОЛЕСТИ

6. ЛЕКАР, ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ

7. ЛЕКАР, АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

8. ЛЕКАР, СПЕШНА МЕДИЦИНА

9. ЛЕКАР, СЪДЕБНА МЕДИЦИНА И ДЕОНТОЛОГИЯ

10. ЛЕКАР, КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

11. ЛЕКАР, МИКРОБИОЛОГИЯ

12. ЛЕКАР, ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА

Изисквания към кандидатите:

 • Висше медицинско образование,  професионална квалификация "лекар"и придобита съответна специалност;
 • Членство в БЛС;
 • Умения за работа в екип;
 • Много добра компютърна грамотност;
 • Владеене на чужд език е предимство.

 „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БУРГАС“ АД предлага:

 • Трудов договор;

 • Работа на пълен работен ден;

 • Атрактивно заплащане;

 • Професионално развитие;

 • Възможности за научна  дейност и академичноразвитие.

  За да кандидатствате по тази обява, моля изпратете на имейл hr_mbal@abv.bg:

 • Професионална автобиография - CV;

 • Телефон и имейл за обратна връзка;

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)