„УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БУРГАС“ АД ТЪРСИ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГ

„УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БУРГАС“ АД ТЪРСИ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГ

„УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БУРГАС“ АД търси да назначи: ЛЕКАР, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ

Изисквания към кандидатите:

 •  Висше медицинско образование,  професионална квалификация "лекар"и придобита специалност Гастроентерология;
 • Членство в БЛС;
 • Умения за работа в екип;
 • Много добра компютърна грамотност;
 • Владеене на чужд език е предимство.

Лечебното заведение предлага:

 • Трудов договор;
 • Работа на пълен работен ден;
 • Атрактивно заплащане;
 • Професионално развитие;
 • Възможности за научна  дейност и академично развитие.

За да кандидатствате по тази обява, моля изпратете на hr_mbal@ abv.bg:

 • Професионална автобиография; CV
 • Телефон и имейл за обратна връзка.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)