"ЗРЕНИЕТО Е ВСИЧКО! ПРЕГЛЕДАЙ СЕ!”

"ЗРЕНИЕТО Е ВСИЧКО! ПРЕГЛЕДАЙ СЕ!”

Български лекарски съюз, Българското дружество по офталмология и Байер България, стартират Национална, безплатна, скринингова кампания под надслов: "Зрението е всичко! Прегледай се!".

Инициативата цели да диагностицира най-честите социално - значими-очни заболявания, да информира българското общество за важната роля на профилактиката, грижата за очното здраве и навременни очни прегледи. Кампанията „Зрението е всичко! Прегледай се!“ си поставя амбициозната задача да обхване най-уязвимите групи от населението у нас: децата и хората около и над 50-годишна възраст.

В рамките на инициативата мобилен очен кабинет ще посети 42 населени места в страната, в периода между 10 май и 16 юли 2021 г., а специалисти в областта на офталмологията ще извършат безплатни очни прегледи от 9 сутринта до 16 часа следобяд, с възможност времето за прегледи да бъде удължено при голям интерес.

Началото на инициативата ще бъде поставено на 10 май в град Самоков, а първите 23 населени места, които ще бъдат домакини на кампанията „Зрението е всичко! Прегледай се!“ са:

1. Самоков - 10 май (понеделник)

2. Кюстендил - 11 май (вторник)

3. Дупница - 12 май (сряда)

4. Гоце Делчев - 13 май (четвъртък)

5. Сандански - 14 май (петък)

6. Стамболийски - 17 май (понеделник)

7. Момчилград - 18 май (вторник)

8. Велинград - 19 май (сряда)

9. Смолян - 20 май (четвъртък)

10. Асеновград - 21 май (петък)

11. Видин - 28 и 29 май (петък и събота)

12. Силистра - 2 юни (сряда)

13. Русе - 3 юни (четвъртък)

14. Разград - 4 юни (петък)

15. Лом - 8 юни (вторник)

16. Козлодуй - 9 юни (сряда)

17. Костинброд - 10 юни (четвъртък)

18. Ихтиман - 11 юни (петък)

19. Нови Пазар - 14 юни (понеделник)

20. Добрич - 15 юни (вторник)

21. Карнобат - 16 юни (сряда)

22. Девня - 17 юни (четвъртък)

23. Балчик - 18 юни (петък)

Повече информация за организацията на кампанията в различните градове и начините за записване на час в отделните населени места може да бъде намерена в съответната община и в местните медии.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)