БЛС ОПРЕДЕЛИ СТИПЕНДИАНТИТЕ ЗА 2020 ГОДИНА

БЛС ОПРЕДЕЛИ СТИПЕНДИАНТИТЕ ЗА 2020 ГОДИНА

За поредна година студенти по медицина от цялата страна влязоха в надпревара за стипендии в конкурса на БЛС за финансово стимулиране на млади лекари.

Класираните кандидати в конкурса са 45 студенти след 4-ти курс. Отличенитеще получат стипендии в размер 150 лв. на месец в рамките на една учебна година.

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ СТУДЕНТИ

1 Мария Василева Динкова

2 Златко Красимиров Костадинов

3 Теодор Антониев Ангелов

4 Йоанна Владимирова Тивчева

5 Кристина Любомирова Петкова

6 Ерсин Ердуан Исмаил

7 Бойко КрасеновМатев

8 Борис Великов Динков

9 Георги Николов Нанов

10 Петър Йорданов Гаров

11 Лора Илиянова Върбанова

12 Цветан Стефчев Тончев

13 Атанас Ангелов Папазов

14 Слави Малинов Спасов

15 Албена Бориславова Борисова

16 Габриела Георгиева Панайотова

17 Вяра Станиславова Христова

18 Спас Иванов Китов

19 Мария Атанасова Горнакова

20 Силвия Миткова Иванова

21 Моника Соколова

22 Стефан Иванов Иванов

23 Калина Костадинова Разложка

24 Красимир Видолов Аврамов

25 Константина Георгиева Бангиева

26 Снежана Детелинова Станчева

27 Пламен Димитров Войков

28 Розен Красимиров Григоров

29 Мариела Минчева Табакова

30 Петър Красимиров Петров

31 Михаела Радомирова Русева

32 Мирела Миленова Стоянова

33 Ванина Иванова Божилова

34 Ростислава Пламенова Маркова

35 Mариета Георгиева Азманова

36 Георги Сашов Буков

37 Магдалена Иванова Близнакова

38 Димо Димчев Димитров

39 Даниела Златкова Чечева

40 Емине Рушанова Джукова

41 Елиана Светославова Бояджиева

42 Петър Николаев Василев

43 Божидар Бойков Чифчиев

44 Лора Валентинова Лилова

45 Радослав Георгиев Трифонов

С всички стипендианти ще бъде сключен договор, който ще регламентира реда за получаване на стипендиите.

Стипендиантите бяха класирани от комисия в следния състав:

д-р Нели Нешева – председател на комисията, проф. д-р Николай Габровски - зам.-председател на БЛС, д-р Стоян Борисов - гл.секретар на БЛС, проф. Борислав Китов и д-р Александър Заимов.

Целогодишно продължава и приемът на документи за финансиране на участие в национални и международни научни форуми на специализанти, докторанти и млади лекари до 35 години.

Участието на БЛС в тази инициатива е в подкрепа на една от основните дейности на съсловната организация - да задържи младите лекари в родината, като им предложи възможност за адекватно академично и професионално развитие. БЛС благодари на фирмите – партньори по проекта, без които подпомагането на бъдещите лекари нямаше да бъде възможно.
SatHealth
CME Academy
Medicalnews
E-Continuous Medical Education for Physicians
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists