МБАЛ ПРОФ. “ДИМИТЪР РАНЕВ” - ГР. ПЕЩЕРА ТЪРСИ РЕДИЦА ЛЕКАРИ

МБАЛ ПРОФ. “ДИМИТЪР РАНЕВ” - ГР. ПЕЩЕРА ТЪРСИ РЕДИЦА ЛЕКАРИ

МБАЛ „Проф. Димитър Ранев", обявява следните свободни работни места, финансирани от държавата:

 • „Лекар специализант по Гастроентерология"- едно място, към МБАЛ “Проф. Димитър Ранев" ООД, гр. Пещера по чл.13, ал.1 от Наредба 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, с база за обучение УМБАЛ „Пълмед" ООД.
 • „Лекар специализант по Анестезиология и интензивно лечение"- едно място, към МБАЛ „Проф. Димитър Ранев" ООД, гр. Пещера по чл.13, ал. 1 от Наредба 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, с база за обучение УМБАЛ „Пълмед" ООД.
 • „Лекар специализант по Ортопедия и травматология"- едно място, към МБАЛ „Проф. Димитър Ранев" ООД, гр. Пещера по чл.13, ал. 1 от Наредба 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, с база за обучение УМБАЛ “Пълмед" ООД.
 • “Лекар специализант по Педиатрия"- едно място, към МБАЛ “Проф. Димитър Ранев" ООД, гр. Пещера по чл.13, ал.1 от Наредба 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, с база аз обучение УМБАЛ “Пълмед" ООД.
 • „Лекар специализант по Нервни болести"- едно място, към МБАЛ “Проф. Димитър Ранев" ООД, гр. Пещера по чл.13, ал. 1 от Наредба 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, с база за обучение УМБАЛ „Пълмед" ООД.
 • „ Лекар специализант по Вътрешни болести"- едно място, към МБАЛ “Проф. Димитър Ранев" ООД, гр. Пещера по чл.13, ал.1 от Наредба 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, с база за обучение УМБАЛ “Свети Георги" ЕАД. гр. Пловдив.
 • „Лекар специализант по Клинична лаборатория"- едно място, към МБАЛ „Проф. Димитър Ранев" ООД, гр. Пещера по чл.13, ал.1 от Наредба 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, с база аз обучение УМБАЛ „Свети Георги" ЕАД, гр. Пловдив.
 • „Лекар специализант по Образна диагностика” - едно място, към МБАЛ „Проф. Димитър Ранев" ООД, гр. Пещера по чл.13, ал.1 от Наредба 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, с база аз обучение УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД. гр. Пловдив.
 • “Лекар специализант по Пневмология и фтизиатрия"- едно място, към МБАЛ „Проф. Димитър Ранев" ООД, гр. Пещера по чл.13, ал. 1от Наредба 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, с база за обучение УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив.

Желаещите могат да кандидатстват по обявените позиции до 29.09.2023 г. като подадат заявление в администрацията на МБАЛ „Димитър Ранев", гр. Пещера, ул. Нешо Чипев 1 или в отдел СДО на УМБАЛ "ПЪЛМЕД" ООД, находящо се в гр. Пловдив, ул. Перущица 1А, ДКЦ ПЬЛМЕД ЕООД, стая 102, в запечатан непрозрачен плик, на който се изписват трите имена на кандидата и желаната специалност, следните документи:

Молба за кандидатстване свободен текст за обявените свободни места в МБАЛ „Димитър Ранев", като приложат към същата:

 • Копие от документ за самоличност;
 • Автобиография;
 • Копие от дипломата за придобита от кандидата професионална квалификация - магистър по медицина или уверение за успешно положени държавни изпити;
 • Копие от Удостоверение за членство на кандидата в
 • съответната колегия на БЛС;
 • Копия от други документи, доказващи професионална квалификация на кандидата, владеенето на чужди езици и др. ако има такива;
 • Кандидатите следва да предоставят телефон за връзка.
SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists