МОБАЛ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ“ - В. ТЪРНОВО ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ РЕДИЦА ЛЕКАРИ

МОБАЛ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ“ - В. ТЪРНОВО ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ РЕДИЦА ЛЕКАРИ

МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД търси да назначи:

- Специалист Нефролог;

- Специалисти Гастроентерология-2 броя;

- Специалисти Хирургия - 2броя;

- Специалист Ортопедия;

- Специалисти Педиатрия – 2 броя;

- Специалист Неонатология;

- Специалист Ендокринология;

- Специалист Съдова хирургия;

- Специалист Спешна медицина;

- Лекари без специалност – 2 броя.

Изисквания към кандидатите:

- Завършено медицинско образование – степен „магистър“ по съответната специалност

- Членство в БЛС;

- Умения за работа в екип;

- Трудов стаж по специалността минимум 5 години (не се отнася за лекари без специалност)

 МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ предлага:

- Трудов/ Граждански договор;

- Работа на пълен работен ден и/или на смени по график;

- Атрактивно основно заплащане и допълнително материално стимулиране

- Прозрачно заплащане и пълно осигуряване

- Социално битови условия за първата година.

За да кандидатствате по тази обява, моля изпратете на еmail: mobal_sch@yahoo.com

- Професионална автобиография (CV)

- Телефон и имейл за обратна връзка;

Лице за контакти :д-р Галина Гарева – Зам. директор ОМД, тел. за контакти: 0887752523

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор.
SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists