МЦ "ЗДРАВЕ-2003" СОФИЯ ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЛЕКАРИ ЗА ПОЧАСОВА РАБОТА ЛЕКАРИ ПО НЯКОЛКО СПЕЦИАЛНОСТИ

МЦ "ЗДРАВЕ-2003" СОФИЯ ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЛЕКАРИ ЗА ПОЧАСОВА РАБОТА ЛЕКАРИ ПО НЯКОЛКО СПЕЦИАЛНОСТИ

Медицински център „Здраве – 2003“ ООД, София, ул. „Сава Цонев“ бл.60, търси да назначи за почасова работа лекари със следните специалности: 

1. Акушерство и гинекология; 

2. Урология; 

3. Нефрология. 

Изисквания към кандидатите:

- Завършено медицинско образование и диплом за съответната специалност;

 - Членство в БЛС;

 - Умения за работа в екип; 

- Компютърни умения за работа с медицинския софтуер. 

- Кандидатите може да бъдат и пенсионирани лекари. 

Медицински център „Здраве – 2003“ предлага:

- Граждански договор;

 - Почасова работа на съобразен с желанията на лекаря график. 

- Заплащане в размер на 50% от платените прегледи и заработката но НЗОК. 

За да кандидатствате по тази обява, моля изпратете на имейл  mczdrave2003@gmail.com: 

- Професионална автобиография; CV 

- Телефон и имейл за обратна връзка; 

Лице за контакт: Димо Желязков  +359 888 343 987

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор.
SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists