„СИНЕВО БЪЛГАРИЯ“ ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЛЕКАР МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ, ГР. ПЛОВДИВ

„СИНЕВО БЪЛГАРИЯ“ ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЛЕКАР МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ, ГР. ПЛОВДИВ

„СИНЕВО БЪЛГАРИЯ“ ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЛЕКАР МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ, ГР. ПЛОВДИВ

Изисквания към кандидатите:

∙ Завършено висше образование по специалността – с призната специалност по микробиология. 

∙ Професионален опит: над 1 години трудов стаж;

 ∙ Познания по чужд език от международно значение – препоръчително английски (напреднало ниво – писане, четене, водене на разговор); 

∙ Опит за работа с LIS (лабораторна информационна система); 

∙ Солидни познания във всички области на клиничната микробиология.

 ∙ Познаване на приложимите политики и процедури и тестове на ниво микробиологична лаборатория; 

∙ Удостоверения, необходими за работа с НЗОК; 

∙ Солидни познания за организацията и законодателството в областта на медицината; 

∙ Способност за добра комуникация;

 ∙ Отговорност, дисциплинираност, проактивност; 

∙ Умения за организиране и приоритизиране; 

∙ Способност за вземане на решения в рамките на своята компетентност;

-Компютърна грамотност (MS Office), така и знанията, придобити от участия в конгреси. 

Основни задължения:

 ∙ Пряко участие в диагностично-лечебния процес, организира и следи за правилното от методологична гледна точка назначаване и взимане на материали за микробиологични изследвания;

 ∙ Участие в решението за назначаване и провеждане на емпирична антибактериална/антимикотична терапия;

 ∙ Координиране на медицинската дейност в лабораторията (всички технически операции) с цел предоставяне на медицински услуги, отговарящи на стандартите за качество; 

∙ Ежедневна проверка и валидиране на резултатите на пациентите както и тяхната интерпретация; 

∙ Осигуряване на качеството на извършваните изследвания; 

∙ Поддържане на текущата отчетна документация;

 ∙ Подпомагане внедряването на нови високи технологии;

 ∙ Контрол върху изпълнението на контролни тестове във връзка с участието в системи за външна оценка на качеството; 

∙ Организиране връзките на лабораторията с обслужваните диагностични звена; 

∙ Разпределяне задачите на подчинения медицински персонал, както и планиране на тяхното обучение и професионално развитие;

 ∙ Предприемане необходимите мерки и следене за постигането на специфични показатели за ефективност на лабораторията; 

∙ Отговорност за организацията на всички етапи на работния процес, заедно със съдържанието на конкретните процедури и инструкции за работа, както и прилагането на методи и технологии за работа;

 ∙ Насърчаване лабораторните услуги на местния пазар, като подготовка на презентации или дискусии с потребителите на услуги;

 ∙ Предложения за техническа и научна подкрепа на екипа по продажбите при популяризиране на медицински лабораторни услуги;

 ∙ Проверка за спазването на законодателството на лабораторно ниво и съответствието със стандартите за качество в лабораторията и в отношенията с клиентите;

„СИНЕВО БЪЛГАРИЯ“  предлага:

-Възможност за личностно и професионално развитие; 

∙ Конкурентно и ориентирано към резултатите възнаграждение; 

∙ Wellness пакети и ваучери за храна; 

∙ Допълнителни бонуси, свързани с работното представяне; 

∙ Програма за въвеждащо и последващо обучение; 

∙ Постоянен трудов договор БЕЗ нощни дежурства; 

∙ Работна среда, отговаряща на най-високите европейски стандарти; 

∙ Работа в екип с доказани професионалисти в своята област; 

∙ Възможност да сте част от единствената международна лабораторна верига в България.

За да кандидатствате по тази обява, моля изпратете своята автобиография на адрес:  hr@synevo.bg

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор.
SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists