УСТАВ НА БЛС (Приет на 32 Събор, изм. и доп. на 44, 47, 52, 55, 56, 57,63 и 70 Събор на БЛС)

SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists